Tidal Forces: Frostfell

De weg naar het Noorden

10 oktober

Als geschenk voor onze bijdrage in het verdrijven van de Lupin hebben we land cadeau gekregen. Inconditus heeft gekozen voor de Wastelands. Hij bezit land bij de grens met Bunta-min. Cade bezit een herberg in Zenavoorde. Baldwin heeft een oud kasteel in Claerelan-stad opgeknapt om als basis voor zijn orde te dienen. Tash is eigenaar van een paar boerderijen, waaronder die van haar ouders. Hiervan betaalt ze een bescheiden huis in de betere buurt van Garocan.

Baldwin, Inconditus en Tash reizen af naar Zenavoorde, waar ze Cade oppikken. Dan reizen ze door naar Mijl, om Myrnan op te halen. Daar aangekomen treffen ze een geplunderd huis, de boerderijen zijn verlaten. Bij onderzoek treffen ze twee trollen (dood) en nemen twee Saurians gevangen. Deze vertellen dat Xilac uit het Noorden is gestuurd door de meester (Grimbol). “Hij zou ons het land teruggeven dat ooit afgepakt was door jullie”. Ze komen Myrnan het zwijgen opleggen. Xilac heeft de brieven naar ons gestuurd. We zoeken verder, maar vinden geen Myrnan. We leveren de Saurians in Mijl af. De wachtmeester zegt dat Myrnan hier twee weken eerder al voorbij kwam met een klein gevolg. We trekken verder naar Claerelan-stad.

We melden ons bij de citadel. Myrnan is er al. Hij is verbaasd over ons verhaal (duh). Aeduin wil de citadel herbouwen. Daar is enige weerstand tegen. Vader Zenadan is het wel met Aeduin eens. Tijdens het diner is er discussie over of Claerelan-stad of Garocan de hoofdstad moet worden.

Dan wordt er een bediende van Aeduin in de gang gevonden met een mes in zijn rug. De dolk is gegooid. Cade bekijkt alle deuren in die naar de gang leiden. De kamers van Inconditus, Tash en Aeduin zijn opengebroken. We doorzoeken de kamers in die volgorde. In de kamer van Aeduin probeert een assassin zijn slag te maken tegen Aeduin. Tash hoort hem en slaat hem neer. Cade moet eerste hulp toepassen.

In de tijd tot de assassin bijkomt overleggen we. Wie heeft hem gestuurd? Vermoedens over Gilalese en Grimbol. ’s Nachts stuurt Inconditus een brief naar Achenia en Baldwin een brief naar Maluard. Ook in Tarnachu is het een en ander gebeurt, zo blijkt. Ongeveer 2 maanden geleden spoelde een schip aan met daarop twee dode witte trollen. Het waren verkenners, gestuurd door de broers. TweeĂ«nhalve week geleden is een schip uit Tarnachu aangevallen. Maluard heeft ervaring met ondervragen, we brengen hem en Achenia naar de assassin.

De assassin houdt echter zijn lippen stijf op elkaar. Na een dispel magic van Achenia en Inconditus blijkt dat Myrnan eigenlijk Xilac is die deed alsof. Hij wil ons allemaal doden. Cade color sprayed hem en Tash slaat hem neer, dit keer met de platte kant van haar bijl. De assassin wil nu wel praten.

Na beraad besluiten we naar het Noorden af te reizen, incognito. Baldwin gaat als afgevaardigde van zijn orde, met Inconditus als zijn persoonlijke lijfwacht. Cade en Tash gaan een wijnhandel opzetten, of wellicht een inn runnen.

14 oktober

Cade en Tash gaan wijn inkopen. Ze krijgen een goede deal. De kapitein van het schip, Thonolf, weet van onze eigenlijke missie. Hij komt uit het Noorden. Op de kade zien we Tin, hij komt afscheid nemen. We zijn erg blij hem te zien. Hij is op weg naar een tempel in de buurt.

We gaan varen. Na ongeveer een week wordt een bemanningslid ziek. Cade biedt aan zijn dienst over te nemen. Hij wil eigenlijk meer te weten komen over een mogelijke verstekeling, maar komt weinig te weten. Na een weekje lijkt het bemanningslid opgeknapt. Dit herhaalt zich nog een paar keer. Cade verschuilt zich ’s nachts in het ruim waar de bemanning slaapt. Hij ziet niets.

Een oud bemanningslid zegt dat de geesten van dode zeelieden boos zijn en we er allemaal aan gaan. Tijdens het diner met de kapitein bespreken we de mogelijke verstekeling. Er is geen offer gebracht, of niet op de correcte manier, aan de dode zeelui. Twee andere schepen uit de vloot hebben het wel gedaan, en nog eentje niet. Baldwin stelt voor de ceremonie alsnog goed uit te voeren. We halen er iig een morale boost uit. Ook zorgt hij ervoor dat het schip uitgekamd wordt.

Eindelijk ziet Cade ‘s nachts iemand. Hij mept ’m, maar zonder effect. Paniek breekt uit, en hij is weg. De rest komt erbij. Er is geen magie gebruikt, er zijn geen geheime deuren. Baldwin gaat bij zijn paard kijken. Het is onrustig. Hij vindt een cape, we volgen hem het ruim in. Gregom wil niet naar beneden. Er komen rat swarms op ons af. Wat stuurde ze deze kant op? Er zijn twee lingering magical aura’s, conjuration en transmutation.

21 oktober

We doorzoeken het ruim. Cade zoekt uitvoerig tussen de kratten. Op de rest van het schip is een jacht naar ratten gaande. We vinden niks. Er wordt een wacht in de crew quarters gezet. De priester voor de ceremonie komt aan boord vanaf een ander schip. “Er huist hier een kwaad…” Baldwin: wat voor kwaad? Oud, gevaarlijk. We voeren de ceremonie uit. Daarna blijft het rustig. We zijn dan 4 weken op weg.

Op een nacht bij Cade en Tash op de kamer laat de geest zich weer zien. Tash is er al die tijd van overtuigd geweest dat het een geest is. De “geest” probeert hen te betoveren. Hij raakt afgeleid en vlucht weg. We gaan weer naar het ruim. De priester “ziet” een dode. Rent weg. Wij, maar vooral Cade, zoeken goed. We zien voetstappen in het stof. We doorzoeken alle kratten. Vinden een groot krat met aarde, daarin een afdruk van een humanoid. Maar geen humanoid.

We bekijken het manifest. Het krat is van Baron Urpramin, maar die bestaat niet. We slepen het krat aan dek. Cade doorzoekt het ruim (weer), vindt alleen een rat. De rat betovert hem. De rat is namelijk een vampier! We beknofloken wat deurposten enzo. De kapitein ziet wat we gedaan hebben met het krat, is beetje verbaasd. We gaan op zoek naar een rat, of een manier om de vampier te lokken. Met een maagd? We vinden scheepsjongen Toby.

Toby dient als lokaas. Helaas vindt de vampier hem snel, Toby is niet meer. We vallen de vampier aan, maar hij vlucht weg voordat we hem kunnen doden (ofzo). In het ruim verandert hij in een wolkje gas. Moeilijk te vinden en te volgen. Bij zijn kist verandert hij weer in vaste vorm. Tash hakt zijn hoofd eraf. Geen succes, weer een wolkje. Baldwin legt een streng knoflook in de kist. Na 2 uur horen we een schreeuw. De vampier is niet meer.

View
Welcome to your Adventure Log!
A blog for your campaign

Every campaign gets an Adventure Log, a blog for your adventures!

While the wiki is great for organizing your campaign world, it’s not the best way to chronicle your adventures. For that purpose, you need a blog!

The Adventure Log will allow you to chronologically order the happenings of your campaign. It serves as the record of what has passed. After each gaming session, come to the Adventure Log and write up what happened. In time, it will grow into a great story!

Best of all, each Adventure Log post is also a wiki page! You can link back and forth with your wiki, characters, and so forth as you wish.

One final tip: Before you jump in and try to write up the entire history for your campaign, take a deep breath. Rather than spending days writing and getting exhausted, I would suggest writing a quick “Story So Far” with only a summary. Then, get back to gaming! Grow your Adventure Log over time, rather than all at once.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.