Cade_Thorngage

Rogue/Beguiler met een grote liefde voor eten en treasure

Description:

AGE : 27 (born 19 Halimath)
SIZE : Small
LENGTH : 3’
WEIGHT : 33 lbs
ALIGNMENT : CN

HP: 38
AC/FLAT/TOUCH: 21/21/17
FORT/REF/WILL: 4/12/5

INIT : 6
MELEE : 11
RANGED : 11
GRAPPLE: 0

STATS

STR: 11(+0)
DEX: 22/20(+6/+5)
CON: 12(+1)
INT: 18 (+4)
WIS: 10 (+0)
CHA: 14 (+2)

SKILLS:

Appraise 7
Balance 8
Bluff 13
Climb 4
Concentration 1
Craft (Drawing) 5
Craft () 4
Diplomacy 8
Disable Device 22
Disguise 3
Escape Artist 6
Forgery 5
Gather Information 2
Heal 0
Hide 21
Intimidate 4
Jump 4
Knowledge (History) 5
Listen 13
Move Silently 19
Open Lock 19
Ride 6
Search 15
Sense Motive 0
Sleight Of Hand 20
Spot 11
Survival 0
Swim 0
Tumble 11
Use Rope 12
Speak Language 1 extra language

FEATS:

Combat Reflexes
Weapon Finesse
Vexing Flanker

SPECIAL ABILITIES:

Advanced Learning (Silent Portal)
Trap Finding
Sneak attack (3d6)
Armored Mage (light)
Evasion
Heavy Lifting
Trap Sense
Cloaked Casting (+1 DC)
Surprise Casting
Uncanny Dodge

GEAR:

Weapons: Rapier mw +2, +1/Sap/Dagger (x2)/Sling(10 bullets)
Armor :Mithril chainshirt

GEAR WEIGHT BREAKDOWN

total: 74,46
equipment Gregom : 39
equipment Cade : 22.46
equipment overig : 13

Adventuring package: 31,46 (Gregom niet mee)

Bio:

Geloof en alignment

Cade hangt sinds ze een half jaar in de grote stad hebben gewoond Olidammara aan, Deze god staat is de beschermheilige van het dievengilde waar Cade lid van was. Olidammara staat voor de dingen die Cade ook belangrijk vind, het goede leven om het kort te zeggen. Cade’s allignment is dan ook een weerspiegeling van dat van zijn god. Of liever gezegd doordat zijn alignment hetzelfde is bleek deze godsdienst goed bij hem te passen. Chaotic neutral is hoe Cade in het leven staat omdat hoewel hij altijd zijn vrienden zal beschermen de wereld niet perse beter hoeft te worden van zijn acties zolang hij er maar beter van word. Of dat nu in geld uit te drukken of kunde maakt hem dan weer niet zoveel uit.

karakter en eigenschappen

Cade is vooral een simpele ziel hij houdt van het goede leven. Een lekkere fles wijn, een goed maal een lekker bed, het zijn dingen die hij heerlijk vind. Dat betekent natuurlijk niet dat hij geen ontberingen kan hebben. Hij geeft zelfs de voorkeur aan buiten slapen als hij trekt in plaats van in een tent. Die zijn namelijk te zwaar en kosten veel te veel moeite om op te zetten een stuk touw en een winter blanket doen het ook prima. Ook vind hij het heerlijk een goed gesprek te voeren en in de hogere lagen van de maatschappij te manouvreren. Niet dat hij er onderdeel van wil zijn, maar daar is het meest te halen en het meest invloed uit te oefenen.

zijn overige eigenschappen zijn:

  • ijdel, je kan niet zomaar ergens naar binnenlopen waar hooggeplaatste mensen zijn dan moet je er wel goed uit zien, vandaar ook dat hij zijn spiegel altijd bij zich heeft
  • skilled, door de ervaring die hij heeft opgedaan in de tijd dat hij met Vadania rondtrekt is hij heel goed in de dingen die horen bij een rogue, hij vind het ook fijn om goed te zijn in dingen. Dit is een beetje ter compensatie van zijn oude thuis situatie waarin hij nooit iets goed kon doen
  • fun loving, Cade houdt wel van een goede grap op zijn tijd maar weet ook dat Vadania daar nu niet echt om zit te springen, maar lol had hij wel met zijn maten uit het gilde
  • zelfverzekerd, doordat het hem sinds hij rondtrekt met Vadania zo voor de wind gaat begint Cade steeds overtuigder te worden van zijn eigen kunnen hoewel er nog altijd een mate van onzekerheid in zit waardoor hij vooral met dingen die nieuw voor hem zijn voorzichtig omgaat. De dingen die hij kan zal hij geen twee keer over nadenken
  • flamboyant, of in ieder geval sommige mensen vinden dat, is er dan nog een andere manier om dingen te doen? Brute force is niet Cade zijn ding, stijl is belangrijker.

Cade_Thorngage

Tidal Forces: Frostfell Ralmevik